ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023