ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ “Τ.Ε.Α.Π.Η. 1987-2023: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ”