ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τo Δ.Π.Μ.Σ. «Συμβουλευτική» υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα

Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος
Ελένη Σωτηρίου
Τηλέφωνο: 210-3689648, 210-3688095
Ηλεκτρονική διεύθυνση: esotir[at]ecd.uoa[dot]gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Δημήτρης Τσεκούρας
Σταδίου 5 (7ος όροφος) τηλ.: 210 3689306
ηλεκτρονική διεύθυνση: trainingcounselling[at]ecd.uoa[dot]gr

Γραμματέας ΤΕΑΠΗ
Αναστασία Γόντικα
Τηλέφωνο: 210-3689644, 210-3688043
Ηλεκτρονική διεύθυνση: gontika[at]uoa[dot]gr